screenreader.back to home

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van A&T Services BV. 

Adres maatschappelijk zetel: 
Nederkouter 124, 9000 Gent 

Telefoon
+32 (0)9 223 84 50 
E-mail: 
info@atservices.be 
Ondernemingsnummer: 
btw BE 0442.772.980 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

Intellectuele eigendommen 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan A&T Services BV of rechthoudende derden. 

 
Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

A&T Services BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal A&T Services BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. A&T Services BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. A&T Services BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. A&T Services BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. A&T Services BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. 

Privacybeleid 

A&T Services BV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. 

Alle info over hoe we met persoonlijke gegevens omgaan, kan u hieronder terugvinden. 

Privacy Policy 

Benieuwd hoe we bij A&T Services zorg dragen voor je gegevens? Lees dan zeker verder. 

We verwerken gegevens conform aan de Belgische Privacywet en de daaropvolgende Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

We willen onze klanten en gebruikers van onze diensten en website zoveel mogelijk informeren, respecteren en de controle geven over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. We leggen je dan ook graag in detail uit welke gegevens we van je bijhouden, waarom we dat doen, wat we doen om je privacy te beschermen en hoe je hierover controle hebt. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die: 

  • je ons zelf geeft (bvb. door het invullen van een contactformulier of door het versturen van een mail naar ons) 

  • die wij aan je toewijzen voor het gebruik van onze diensten 

  • die wij verkrijgen door het gebruik van onze diensten 

De gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften. 

Welke gegevens kunnen we van je bijhouden? 

Afhankelijk van je specifieke relatie met A&T Services, kunnen we verschillende persoonsgegevens van je bijhouden. De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld: 

  • Voor- en achternaam: want je aanspreken met je voornaam is nu eenmaal altijd leuker. 

  • Adres en woonplaats: soms moeten we je nu eenmaal ook via de post kunnen bereiken, al is het maar voor officiële briefwisseling. 

  • Telefoonnummer: we nemen graag contact met je op via telefoon indien je dat opgaf in jouw contactaanvraag. Dat gaat soms nog zo snel, maar je bent niet verplicht om dit in te vullen. 

  • IP-adres: op onze website onthouden we jouw voorkeuren op basis van je IP-adres. Dit gebruiken we niet structureel, maar hebben we wel nodig om onze logs netjes te kunnen traceren. 

  • E-mailadres: Bij het invullen van ons contactformulier, houden we jouw e-mailadres bij. Zo weten we waar we onze reply naartoe kunnen sturen. 

We verzamelen ook informatie die je ons verstrekt en de inhoud van berichten die je naar ons hebt verstuurd, zoals vragen en informatie die je aan ons hebt doorgegeven via het contactformulier op onze website. 

Daarnaast slaan we ook ook jouw data op die je via mail verstuurt naar de verschillende medewerkers bij A&T Services en onze algemene mailadressen die we gebruiken om administratie, facturatie … te stroomlijnen. 

Hoe en waarom we jouw persoonsgegevens gebruiken? 

Alle persoonsgegevens binnen het kader van onze website worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens enkel voor de door jou gevraagde diensten en verwerking van jouw aanvragen verzameld, verwerkt en gebruikt. Redenen waarom we sommige gegevens van jou bijhouden: 

Communicatie: We gebruiken gegevens die we verzamelen om met je te communiceren en om onze communicatie met je zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo kunnen we contact met je opnemen per telefoon, via e-mail of op een andere manier. Op onze website kan je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Jouw e-mailadres houden we daarom bij, want hoe zouden we anders onze nieuwsbrieven in jouw mailbox krijgen? Je kan je steeds meteen en volautomatisch in- of uitschrijven trouwens. 

Verbetering van onze website: We leren onze websitebezoekers graag goed kennen. Als je grasduint door onze website, gebruiken we die gegevens om onze website op termijn voor jou te kunnen verbeteren. Deze gegevens worden zo anoniem mogelijk verzameld: het is niet zo dat we weten wie er specifiek op onze site surft tenzij je je kenbaar maakt via het contactformulier. We gaan ook niet actief op zoek welke identificeerbare persoon als individu op onze website links aanklikt. 

CRM / ERP: We gebruiken meerdere interne tools die voor onze medewerkers beschikbaar zijn, en waar data wordt opgeslagen om onze diensten te kunnen aanbieden. Deze data wordt enkel gebruikt om die diensten te kunnen aanleveren en worden enkel gebruikt in functie van de professionele relatie die we hebben met jou als (potentiele) klant of derde partij. Voorbeelden van gebruik zijn facturatie, het opmaken van offertes, etc. 

Hoe we jouw persoonsgegevens delen met derde partijen? 

Simpel: we verkopen of verhuren op geen enkel moment je gegevens aan derde partijen die geen deel uitmaken van A&T Services.  

Hoe we jouw persoonsgegevens beschermen en waar we deze opslaan? 

A&T Services slaat je persoonsgegevens netjes op in beveiligde databases. Waar mogelijk, en dat is bijna altijd mogelijk, is onze data versleuteld met stevige cyphers en een goede policy. Wachtwoorden zijn overal standaard van toepassing vooraleer iemand data kan raadplegen en dan nog is niet alle data voor iedereen toegankelijk binnen A&T Services. Enkel die gegevens die nodig zijn opdat onze medewerkers de gevraagde diensten kunnen leveren, worden actief gebruikt. Er zijn meerdere policies van kracht om data te vrijwaren van lekken. Daarnaast worden al onze medewerkers pro-actief gewezen op hun plichten om correct met data om te gaan en zijn ze op de hoogte van de bepalingen in de GDPR-wetgeving. 

 
Veranderingen aan onze privacy policy? 

Deze tekst wordt bijgewerkt als er aanvullende aanpassingen die van wettelijk belang zijn of die ingaan tegen eerdere afspraken die we hier maakten. Als het grote aanpassingen betreft, laten we dat ook duidelijk weten. 

Cookie-collectie bij het bezoeken van onze website? 

Om je gerichter te helpen, gebruiken wij cookies op onze websites. Helaas geen zoete lekkernijen, wel heel kleine (tijdelijke) tekstbestanden die worden gedownload naar jouw computer of device. 

Cookies zorgen er o.a. voor dat je niet altijd dezelfde informatie hoeft in te voeren wanneer je onze website bezoekt. Daarnaast geven ze ons informatie mee over hoe je doorheen de website surft en gebruiken we deze - mits jouw toestemming - voor marketingdoeleinden na je bezoek. 

Alle niet-essentiële cookies kan je uitschakelen op onze website, maar weet wel dat onze website mogelijks een andere ervaring oplevert dan deze die we voor ogen hadden. Maar - ook daar ben je op de website van A&T Services volledig vrij in natuurlijk... 

Contacteer ons vrijblijvend

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Contacteer ons