screenreader.back to home

Laatste nieuws

pexels-pixabay-209224
6 maart 2023

Verplichte statutenwijziging voor bestaande vennootschappen voor 1 januari 2024

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of afgekort het WVV) in werking getreden. Met het nieuwe WVV heeft de wetgever het vennootschapsrecht willen vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de afschaffing van enkele rechtsvormen), vernieuwen (bijvoorbeeld door de afschaffing van het begrip “kapitaal” voor de besloten vennootschap) en versoepelen (bijvoorbeeld door de grotere statutaire vrijheid binnen een besloten vennootschap) Voor de reeds bestaande vennootschappen (voor 1 mei 2019) werd er een overgangsperiode voorzien om hun statuten in regel te stellen met het nieuwe WVV. Er zijn echter wel al enkele dwingende bepalingen van toepassing voor deze vennootschappen (afschaffing kapitaal in BV, BV vermelden in plaats van B.V.B.A, wettelijke reserve).

pexels-nataliya-vaitkevich-6863176 (1)
6 maart 2023

Vergroening autofiscaliteit

Eind 2021 boog de Belgische wetgever zich over de vergroening van het wagenpark. De bedoeling van de overheid is héél duidelijk: enkel de kosten voor auto’s die geen CO² uitstoten zullen nog fiscaal aftrekbaar zijn.