screenreader.back to home
6 maart 2023

Vergroening autofiscaliteit

pexels-nataliya-vaitkevich-6863176 (1)

Eind 2021 boog de Belgische wetgever zich over de vergroening van het wagenpark. De bedoeling van de overheid is héél duidelijk: enkel de kosten voor auto’s die geen CO² uitstoten zullen nog fiscaal aftrekbaar zijn.

De overheid heeft een plan vooropgesteld om de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens progressief te beperken, en zal gebeuren in vier fasen. De fiscale aftrekbeperking geldt zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting. Voor dat laatste geldt een uitzondering voor voertuigen die uiterlijk op 31 december 2017 werden aangeschaft. Voor die auto’s geldt een overgangsperiode waarbij minstens 75% van de kosten kan worden afgetrokken.

De geviseerde bedrijfswagens zijn alle personenwagen, auto’s voor dubbelgebruik, minibussen en valse lichte vrachtwagens gekocht (bestelbon telt als datum), gehuurd of geleased vanaf 1 juli 2023. Lichte vrachtvoertuigen en motorfietsen vallen tot nader order buiten deze regeling.

De vier fasen van het plan zijn:

Fase 1

Voor auto’s aangeschaft voor 1 juli 2023, blijft de huidige fiscale aftrekregeling (o.b.v. de CO²-uitstoot). Dat betekent dat hoe hoger de CO²-uitstoot, hoe lager de aftrekbaarheid van de autokosten.

 

 

Autokosten en brandstofkosten

Formule: 120% - (0,5% x coëfficiënt x CO²-uitstoot)

 

Coëfficiënt

1,00 voor dieselvoertuigen

0,95 voor benzinevoertuigen

0,90 voor voertuigen op aardgas met motor 12 PK

Maximum

100%

Aftrekbaarheid

Minimum

50%

Aftrekbaarheid

> 200 g/km CO²

40%

Aftrekbaarheid

Intrest

100%

 

Aftrekbaarheid

 Fase 2: uitdoofregeling

Voor personenwagen (ook hybride) die rijden op fossiele brandstof (diesel, LPG, CNG, benzine) en worden aangeschaft in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025 geldt een overgangsregeling. Zo zal de fiscale aftrekbaarheid voor deze auto’s geleidelijk dalen

Belastbaar tijdperk vanaf

Maximum aftrekbaar aan:

1 juli 2023 tot en met 31 december 2024

100% (en minimum 50%)

1 januari 2025

75% (en minimum 50%)

1 januari 2026

50%

1 januari 2027

25%

1 januari 2028

0%

Voor hybridewagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023 geldt een extra aftrekbeperking. De aftrekbaarheid van de brandstofkosten van een hybridewagen wordt begrensd tot 50%. De elektriciteitskosten voor hybridewagens daartegen blijven aftrekbaar zonder bovengrens. Hiermee wil de wetgever het gebruik van de verbrandingsmotor ontmoedigen en het gebruik van de elektromotor stimuleren. Vanaf 2026 vervallen die maatregelen aangezien de fiscale aftrekbaarheid van de beroepskosten voor niet-emissievrije bedrijfswagens (aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025) hoe dan ook wordt beperkt tot maximum 50% en stelselmatig wordt afgebouwd.

Fase 3: wagens op fossiele brandstof, aangeschaft vanaf 1 januari 2026

Voor auto’s aangeschaft na 31 december 2025, die (deels) op fossiele brandstof rijden, kunnen de autokosten niet meer fiscaal worden afgetrokken. Hierdoor kan de belastingplichtige vanaf 1 januari 2026 ook geen gebruik meer maken van de forfaitaire aftrek van 0,15 EUR/km voor woon-werkverkeer. Dat forfait kan enkel nog toegepast worden voor een elektrische wagen of voor de wagens aangekocht voor 1 januari 2026, wel met de beperkte aftrek (zie fase 1 & 2)

Fase 4: koolstofemissievrije wagens aangeschaft na 1 januari 2027

Koolstofemissievrije wagens (auto’s die rijden op elektriciteit of waterstof) aangeschaft vóór 1 januari 2027 blijven voor 100% fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2031 wordt de aftrek beperkt tot 67,5%. In de tussentijd geldt een overgangsregime en daalt de aftrekbaarheid gradueel.

Datum van aanschaf

Levenslang aftrekbaar tegen

Voor 1 januari 2027

100%

2027

95%

2028

90%

2029

82,5%

2030

75%

2031

67,5%

Terug naar het overzicht